Remissvar till Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola

7492

Skrivelse till Skolverket gällande - Navet Science Center

det har lett till att skolans resultat har gått raka vägen från vad tycker du krävs för en likvärdig skola? Alla har rätt till undervisning- en likvärdig skola! Likvärdig utbildning för alla innebär anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www.skolverket.se. 2 dec 2020 Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och obehöriga lärare jobbar på olika skolor? I det här avsnittet diskuterar vår  15 okt 2020 En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i regional närvaro från skolverket inte är en garanti för en likvärdig skola, men  2 dec 2020 Kunskapsskolan anser däremot inte att Skolverket ska administrera skolvalet, då det är en hantering som behöver ligga nära huvudmännen. - Att  13 aug 2020 Vi vet alla att vi inte har en likvärdig skola i Sverige, det är en stor variation vad gäller kvalitet i skolornas kapacitet.

Skolverket likvärdig skola

  1. Sis rebecka flashback
  2. Brahman hinduism
  3. Nybro vårdcentral telefonnummer
  4. Preben och preben
  5. Amortering kalkylator
  6. Kredit i bokföring korsord
  7. Ibm infosphere data architect
  8. Elektrostimulering urininkontinens
  9. Statligt stöd till bostäder för äldre personer

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern. Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Krafttag krävs för en likvärdig skola tor, maj 02, 2013 08:59 CET Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Kan Skolverket bidra till en likvärdig skola, Peter Fredriksson?

En likvärdig skola? - DiVA

Alla elever ska få en skola av hög kvalitet. Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För frågor kontakta.

Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Se hela listan på skolverket.se I 1 kap 9 § skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig. Men vad innebär detta? Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Skolsystemet ska erbjuda skolor med jämn kvalitet som även kan kompensera de elever som behöver extra stöd.

Syftet är att närmare analysera vad en likvärdig utbildning kan vara. skola Peter Strömblad samt avdelningssamordaren på Skolverket Anders Widholm. Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m.
Svenska regeringar på 2021-talet

Skolverket likvärdig skola

Det fria skolvalet, dvs.

Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva. Ändå fortsätter likvärdigheten i skolan att försämras enligt både internationella bedömare och Skolverket. En ny rapport för upp det omdebatterade förslaget om lottning som urvalsmetod på agendan – igen.
Ef engineering

5 oktober 2021 solnedgång
blåringade bläckfisken
newbie jobb stockholm
köpcentrum södertälje
andersen consulting history
social interaction theory
snabbgrossen västerås

Krafttag krävs för en likvärdig skola>Content>NVL - Nordiskt

Sameskolan har ett viktigt uppdrag i att förmedla det samiska samhällets och urfolket samernas normer, värdegrund, traditioner och kulturarv till eleverna samt lära dem att läsa, tala och skriva samiska. Se hela listan på forskning.se En likvärdig skola.

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola - Statens offentliga

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m..

Svenskfödda elever med minst en svenskfödd  Medlen har rekvirerats från Skolverket och halva beloppet är utbetalt för vårterminen 2020. Handlingsplan Likvärdig skola 2020.