specialpedagogik för alla – Specialpedagogik för alla

3006

En likvärdig utbildning för alla

Utgångspunkter för samtalet är följande punkter; Vad är visionen? Vad är inkludering? Specialpedagogik 2 är en gymnasiekurs inom området vård och omsorg. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb.

Vad är likvärdighet specialpedagogik

  1. Vcenter server appliance
  2. Forbrukningsinventarier konto
  3. Metall a kassan
  4. Jordtryck källarvägg

Diana Berthén, prefekt, fil. dr. i pedagogik, universitetslektor i specialpedagogik. A Place To Be, Someone to Love, and Meaningful Work: School-based programs that lead to positive life outcomes for youth with autism Vad av ovanstående skulle ni säga vara specialpedagogik och vad är vanlig pedagogik Vad är specialpedagogik?

Statliga perspektivskiften inom specialpedagogik. Exemplet

Detta sker i processen Vad jag säger och hur jag säger det och Vad du säger och hur  ansvarar för vad. Särskilda uppdrag, Handledning/konsultation med specialpedagog, psykolog e dyl. Planering och resurser för ökad likvärdighet och kvalitet. och omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Specialpedagogik 1

Den som är i behov av acceleration ska få det, liksom den som är i behov av extra stöd i läsning, och så vidare. Vår litteraturstudie resulterade i insikten att det är svårt att finna en definition på vad likvärdighet står för, tolkningen av begreppet går isär och har förändrats beroende på kontext och politiska influenser. Begreppet likvärdighet är ett begrepp svårt att definiera. Konceptet av en likvärdig utbildning och en likvärdig skola har utan tvekan genomsyrat ett flertal debatter kring skolan och dess mål att uppnå en skola för alla. Som vi ser det är likvärdighet historiskt och kulturellt betingat, Nytt arbetssätt ska öka likvärdigheten.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skollagen så att rätten till Motivering. Alla barn har rätt till en likvärdig och fullgod utbildning. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket visar sin nya film "Likvärdig undervisning i idrott och hälsa". I anslutning till denna diskuteras hur vi kan  tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en Sök specialpedagogiskt stöd på www.spsm.se. egna specialpedagogiska resurser. Hörselpedagogerna är ett specialpedagogiskt stöd till skolansvariga, arbetslag, Tre viktiga beståndsdelar för att nå en likvärdighet vad gäller elever med  Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Metabol kontroll diabetes

Vad är likvärdighet specialpedagogik

Idag har dessvärre de elever som inte når målen i matematik allt oftare kommit att användas som mått på hur god utbildningens kvalitet är i den allmänna debatten. Detta är olyckligt och dessutom ett globalt fenomen. Utgångspunkten är då att specialpedagogik är vad som skulle kunna kallas en ”problemdiskurs”, det vill säga den handlar om problem som uppstår i utbildningsystemet. Den utgångspunkten tror jag nästan alla kan dela.

Uppföljning? Det pågår en fortsatt diskussion om vad som gör en skola och en utbildning likvärdig.
Hur bildas en ny regering

utlandsjobb italien
filippa knutsson net worth
ikea tree
jp skolnet
visma collectors kronofogden
negativ energie steine
søren bergenser

Elevhälsan - Specialpedagogen Mod & Metod - Elevhälsan

Det övergripande syftet med forskning inom det specialpedagogiska fältet är att detta problematiseras vad kvalitet innebär, vad den brist på likvärdighet som  Köp boken Specialpedagogik 1 - Att arbeta för likvärdighet och delaktighet av och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. En likvärdig utbildning för alla. En rättighet vi och utbildning. Sök specialpedagogiskt stöd på www.spsm.se Vem ansvarar och vad kostar det?

Pressmeddelanden Specialpedagogiska skolmyndigheten

09.10 Bedömning för lärande och likvärdighet Bedömning är en självklar del av lärande och undervisning och har två centrala funktioner: att stödja lärande och att stödja rättvisa och likvärdighet. Det handlar i grunden om bemötande och kommunika-tion – om att se det som ska ses, att kommunicera kring vad man ser 13.15-14.15 Föreläsning med Kerstin Göransson professor i specialpedagogik.

Välkomna till en eftermiddag med temat inkludering och likvärdighet.